يکشنبه 28 آبان 1396
زندگينامه آيت الله محمد حسين علوي بروجردي کمينه

بسم اللّه‏ الرّحمن الرحيم

زندگينامه آيت اللّه‏ سيد امير محمّد حسين علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله

والد محترم حضرت ايت الله علوي بروجردي 


 

توالد و خاندان

عالم فرزانه آيت اللّه‏ سيد امير محمّد حسين علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله كه يكى از مشاهير علماى تهران به شمارمى‏رفتند، در سال 1304 هجرى شمسى (در 6 خرداد طبق شناسنامه) برابر با 1344 هجرى قمرى در بروجرد در بيت فضيلت و شرافت پا به عرصه وجود نهادند.

اجداد پدرى ايشان تا جدّ اعلاى سادات طباطبايى بروجرد همگى از علماى اعلام و بزرگان آن ديار به شمار مى‏آيند،

كه اسامى آنها از قرار ذيل است:

ايشان فرزند حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد ابوالقاسم علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله ، و ايشان فرزند آيت اللّه‏حاج سيد محمّد حسين ذوالرياستين علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله ، و ايشان فرزند حجت الاسلام و المسلمين حاجسيد ابوتراب علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله ، و ايشان فرزند آيت اللّه‏ حاج سيد عبدالكريم علوى طباطبايىبروجردى رحمه‏الله ، و ايشان فرزند آيت اللّه‏ حاج سيد على طباطبايى بروجردى رحمه‏الله ، فرزند آيت اللّه‏ العظمى حاج سيد محمّدطباطبايى اصفهانى بروجردى رحمه‏الله ، مى‏باشند. مادر ايشان هم از همين خاندان طباطبايى بروجرد و دختر مرحوم آيت اللّه‏ حاج سيد على اصغر سلطان العلماءطباطبايى بروجردى رحمه‏الله ، (پدر ارجمند حضرت آيت اللّه‏ العظمى سيد محمّد باقر سلطانى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله)بودند.

 

تحصيلات

عالم بزرگ آيت اللّه‏ سيد امير محمّد حسين علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله در چنين خانواده عميق و عريقى باليدند و پس از دوران كودكى و اخذ تحصيلات علوم جديد و گرفتن ديپلم علمى، در سال 1323 هجرى شمسى رهسپار حوزهعلميه قم شدند و سطوح عالى و دروس خارج را از محضر اساتيد و علما و مراجع به نام شيعه استفاده نمودند و مبانىعلمى خود را استوار ساختند، ايشان پس از ورود به قم و از همان اوايل مورد عنايت خاص مرحوم آيت اللّه‏ العظمىالامام حاج آقا حسين طباطبايى بروجردى رحمه‏الله بودند و اين عنايات تا آخرين لحضات عمر آن مرجع بزرگ ادامه داشت.

 

اساتيد

از اساتيد مرحوم آيت اللّه‏ علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله در بروجرد و حوزه علميه قم به بزرگان ذيل مى‏توان اشاره نمود:

 -1حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد ابوالقاسم علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله ، (مقدمات در بروجرد).

-2آيت اللّه‏ العظمى سيد محمّد باقر سلطانى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله ، (رسائل و مكاسب و كفايه).

-3حضرت آيت اللّه‏ فكور يزدى رحمه‏الله ، (شرح منظومه).

-4آيت اللّه‏ العظمى الامام حاج آقا حسين طباطبايى بروجردى رحمه‏الله ، (خارج فقه).

-5آيت اللّه‏ العظمى الامام حاج آقا روح اللّه‏ خمينى رحمه‏الله ، (خارج فقه و اصول).

-6آيت اللّه‏ العظمى علامه سيد محمّد حسين طباطبايى تبريزى رحمه‏الله ، (تفسير و فلسفه).

-7آيت اللّه‏ العظمى حاج سيد محمّد محقق داماد رحمه‏الله ، (خارج فقه و اصول).

-8آيت اللّه‏ العظمى حاج سيد محمّد رضا موسوى گلپايگانى رحمه‏الله ، (خارج فقه).

-9آيت اللّه‏ ميرزا ابوالقاسم نحوى قمى رحمه‏الله . (ادبيات).

-10آيت اللّه‏ ميرزا محمّد على اديب رحمه‏الله . (ادبيات).

-11آيت اللّه‏ شيخ محمّد مجاهدى تبريزى رحمه‏الله ، (مقدارى از مكاسب).

-12آيت اللّه‏ العظمى سيد شهاب الدين مرعشى نجفى رحمه‏الله ، (شرح لمعه).

 

دامادى

مرحوم آيت اللّه‏ سيد امير محمّد حسين علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله در سال 1328 هجرى شمسى به شرفِ دامادىاستاد خود و زعيم عالى قدر جهان تشيع مرحوم آيت اللّه‏ العظمى الامام حاج آقا حسين طباطبايى بروجردى رحمه‏الله نائلآمدند.

 

مهاجرت به تهران

ايشان در سال 1340 هجرى شمسى پس از درگذشت آيت اللّه‏ العظمى الامام بروجردى رحمه‏الله با آنكه از مراحم بى پايانمدرسين بزرگ و علماى اعلام حوزه علميه قم كاملاً برخوردار بودند، وليكن مصمم شدند به نجف اشرف مشرف و درجوار مرقد منور مولى الكونين متوقف گردند، ولى به علّت پاره‏اى مشكلات و اصرار بعضى از علماء تهران مخصوصاً مرحوم آيت اللّه‏ مير سيد محمّد بهبهانى رحمه‏الله به تهران منقل و مورد كمال عنايات همه طبقات مخصوصاً مقامات عاليقدرروحانيت واقع و با مساعدت استخاره در تهران ماندگار شدند.

اين بزرگوار در تهران پس از وفات مرحوم آيت اللّه‏ حاج سيد محمّد باقر بحرالعلوم تهرانى رحمه‏الله - امام جماعت مسجد فخريه تهران - به درخواست علماى تهران به امامت جماعت آن مسجد برگزيده شد، و در نخستين روز اقامه جماعت بيشتر علماى تهران مانند: آيت اللّه‏ شيخ محمّد رضا تنكابنى رحمه‏الله ، آيت اللّه‏ العظمى شيخ محمّد تقى آملى رحمه‏الله ، آيت اللّه‏ العظمى سيد احمد خوانسارى رحمه‏الله ، آيت اللّه‏ مير سيد محمّد بهبهانى رحمه‏الله ، آيت اللّه‏ آقا شيخ بهاء الدين نورى رحمه‏الله و... شركت كرده و به ايشان اقتداء نمودند، و تدريجاً در رديف مشاهير علماى تهران قرار گرفتند.

استاد سيد اسماعيل علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله پيرامون زمان و موقعيت اقامت ايشان در تهران مى‏نويسند: (ايشان در مسجد فخريه خيابان اميريه به اقامت جماعت مشغول و تا جايى كه اطلاع در دست است مردم متدين و علاقمند مقدم ايشان را حسن استقبال و پروانه وار به دور شمع وجودشان مى‏گردند و از محضرپرفيضشان استفاده مى‏كنند.

خصوصيات اخلاقى و ملكات فاضله و شيوه مرضيه و دانش و تقواى ايشان كه مربى به تربيت شخصيترواحنيت حضرت آيت اللّه‏ العظمى آقاى بروجردى رحمه‏الله بوده‏اند، ايشان را به نحو بى‏سابقه در دلها جاى داده ومورد قبول عموم و عنايات خاصه روحانيت و مسلمانان شريف و حق شناس تهران قرار داده است[1].

اين عالم ربانى در ضمن اداره مسجد و رسيدگى‏هاى فراوان به مردم متدين در آن محل صبح‏ها نيز به تدريس دروس فقه و اصول نيز مى‏پرداختند.

 

تدريس

حضرت آيت اللّه‏ سيد امير محمّد حسين علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله در زمان اقامت در قم همراه با تحصيل به تدريس علوم مختلف ادبيات، فقه و اصول نيز مشغول بودند.

ايشان پس از مهاجرت به تهران ابتدا به تدريس رسائل و مكاسب تا چندين سال متوالى پرداختند و پس از آن براى سيراب كردن تشنگان معارف اسلامى به تدريس خارج فقه و اصول پرداخته و سالها تدريس را ترك نكردند.

 

اولاد

اين عالم ربانى پس از ازدواج با دختر مرحوم آيت اللّه‏ العظمى امام حاج آقا حسين بروجردى رحمه‏الله داراى اولاد عالى‏قدرى شدند كه از قرار ذيل مى‏باشند.

 

 -1 آيت اللّه‏ سيد محمّد جواد علوى طباطبايى بروجردى «مد ظله العالى»

اين حقير به پاس قدردانى از اين عالم عالى قدر رساله‏اى را مفصل پيرامون خدمات و زندگى ناميشان نگاشته‏ام كه مقدارى از آن در انتهاى كتاب «تحقيقى جامع پيرامون سه طفل شهيد سيدالشهداء عليه‏السلام در كربلا» به چاپ رسيده است و ان شاء اللّه‏ تمامى آن رساله را در بعد از اين به چاپ خواهيم رساند .ايشان پيرامون پدر بزرگوار خود مى‏فرمايند :(پدرم رادمردى مجاهد و حق طلب بود كه براى تحقق اهداف عاليه اسلام از هيچ كوششى دريغ نمى‏ورزيد. مردى سخنور و سريح اللهجه كه قبل از پيروزى انقلاب با رشادت و روحيه حق‏طلبى كه از اجداد طاهرين خود به ارث برده بود، از نهضت اسلامى حمايتى بى‏دريغ داشت[2].

-2مهندس سيد محمّد رضا علوى طباطبايى بروجردى. (توالد 1344 هش).

ايشان مهندسى ساختمان را از آمريكا گرفته‏اند، و در همان ايام نيز فعاليتهاى سياسى فراوانى براى پيروزى جمهورى اسلامى نمودند و پس از انقلاب نيز مسؤليتهايى را براى حفظ نظام داشتند، ايشان داراى يك دخترمى‏باشند.

-3سيد محمّد تقى علوى طباطبايى بروجردى (توالد 1341 هش).

اين بزرگوار نيز داراى شغل آزاد بوده و هم‏اكنون مسؤليت حسينه والد بزرگوار خود را در تهران دارند، ايشان داراىيك فرزند پسر بوده كه اكنون دانشجو مى‏باشد.

-4يك دختر كه تحصيلات ايشان ديپلم بوده و هم اكنوه همسر آقا زاده حضرت آيت اللّه‏ آقا حاج آقا نورالدين شاه‏آبادى «مد ظله العالى» و نوه مرحوم آيت اللّه‏ العظمى شيخ محمّد على شاه‏آبادى رحمه‏الله بزرگ مى‏باشند.

5- سه دختر كه جوانى از دنيا رفتند

 

دو ضربه بزرگ

مرحوم آيت اللّه‏ سيد امير محمّد حسين علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله مردى استوار و صريح اللهجه و مقاوم در برابر تمامى سختى‏ها بودند، امّا در اواخر عمر از دست دادن فرزند دختر پانزده ساله‏اش از يك سو و از دست دادن نوه فاضل و دانشمندش مرحوم حجت الاسلام سيد محمود علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله از سوى ديگر ضربه‏اى بزرگ به روحيه ايشان وارد نمود با اين وجود باز هم تا آخر عمر بشاشى و مقاومت خود را در برابر مشكلات حفظ نمود.

 

فعاليتهاى اجتماعى و سياسى

مرحوم آيت اللّه‏ علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله در اين مسجد با جدّيت تمام به تبليغ دين و بيان احكام و عقايد و

تفسير قرآن پرداخت و بسيارى از جوانان را با روش و منش اسلامى پروش داد.

ايشان در تربيت نسل جوان سعى بسيار داشت و انجمن اسلامى جوانان را تأسيس كرد و براى آنان در منزل خويشكلاسهاى متعدد برگزار مى‏نمود.

ايشان از حافظه‏اى قوى، خطى زيبا و بيانى شيوا برخوردار بود و بر تاريخ و ادبيات و اشعار فارسى و عربى و زبانانگليسى تسلّط كامل داشت و به آن تكلم مى‏كرد.

ايشان در حركت روحانيت در غائله انجمنهاى ايالتى و ولايتى (1341 هجرى شمسى) با مرجعيت و روحانيتهمگام شد و در مجالس علما شركت فعال داشت و سخنگوى آنان در برخورد با مقامات دولتى )مانند پاكروان) بود وبسيارى از اعلاميه‏هاى علماى تهران را مى‏نوشت.

 

آثار و تأليفات

از آثار و تأليفات مرحوم آيت اللّه‏ علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله مى‏توان به كتابهاى ذيل اشاره نمود:

-1خاطرات زندگى آيت اللّه‏ العظمى بروجردى رحمه‏الله .

-2تقريرات درس فقه آيت اللّه‏ العظمى الامام بروجردى رحمه‏الله .

-3تقريرات درس اصول حضرت امام خمينى رحمه‏الله .

-4رسالت در عدالت.

-5تفسير قرآن. (سوره حمد و مقدارى از سوره بقره).

-6جمع آورى سؤالات و استفتاعات مرحوم آيت اللّه‏ العظمى حاج آقا حسين طباطبايى بروجردى رحمه‏الله .

 

اجازه اجتهاد

-1مرحوم آيت اللّه‏ العظمى شيخ عبدالنبى عراقى نجفى رحمه‏الله داراى اجازه اجتهاد بودند.

 

اجازات امور حسبيه

مرحوم آيت اللّه‏ سيد امير محمّد حسين علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله از بسيارى از مراجع عظام داراى اجازه امور حسبيه بودند كه متن اين جازات از قرار ذيل مى‏باشد:

-1آيت اللّه‏ العظمى امام خمينى رحمه‏الله

-2آيت اللّه‏ العظمى سيد محسن حكيم رحمه‏الله

-3آيت اللّه‏ العظمى سيد ابوالقاسم خويى رحمه‏الله

-4آيت اللّه‏ العظمى سيد محمّد رضا گلپايگانى رحمه‏الله

-5آيت اللّه‏ العظمى سيد محمود شاهرودى رحمه‏الله

-6آيت اللّه‏ العظمى حاج شيخ على محمّد نجفى بروجردى رحمه‏الله

-7آيت اللّه‏ العظمى سيد عبدالهادى شيرازى رحمه‏الله

-8آيت اللّه‏ العظمى سيد شهاب الدين مرعشى نجفى رحمه‏الله

-9آيت اللّه‏ العظمى سيد كاظم شريعتمدارى تبريزى رحمه‏الله

 

اجازه نقل روايت 

-1مرحوم آيت اللّه‏ العظمى سيد محمّد هادى ميلانى رحمه‏الله .

-2آيت اللّه‏ العظمى سيد شهاب الدين مرعشى نجفى رحمه‏الله .

 

آثار و خدمات اجتمايى

مرحوم آيت اللّه‏ سيد امير محمّد حسين علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله آثار و خدمات اجتماعى بزرگى در طول عمر خود نمودند كه دو نمونه آن از قرار ذيل است:

        الف: ساخت حسينه تهران.

كه در تمامى طول عمر خود اين حسينه يكى از مهمترين مراكز تبليغ و نشر علوم آل رسول اللّه‏ در آن شهر به حساب مى‏آمد.

        ب: مؤسسه تبليغاتى و خدماتى علوى (شهرستان بروجرد)

اين مؤسسه حسب الامر ايشان و با همت و تلاش فرزند برومندش آيت اللّه‏ سيد محمّد جواد علوى طباطبايى بروجردى «مد ظله العالى» در سال 1377 هجرى شمسى در شهرستان بروجرد پايگذارى شد.

هدف از راه‏اندازى آن اعتلاى فرهنگ شيعه و اشاعه علوم اهل بيت عليهم‏السلام در ميان جوانان و نوجوانان متناسب با پيشرفت علم و ارتقاى فرهنگ معنوى جامعه مى‏باشد.

مساحت آن هزار و هشتصد و شصت و هشت (1868) متر مربع مى‏باشد، كه اين متر مربع در چهار طبقه با زيربنايى بيش از پنج هزار متر مربع (5000) بنا شده است.

اين مؤسسه در چهار بخش فعاليت دارد:

-1حسينيه.

اين حسينه به منظور برگزارى مراسم‏هاى مذهبى در مناسبتها، سخنرانى‏هاى مذهبى براى طبقات مختلف، برگزارى سمينارهاى و كنفرانسها در اين رشته در دو سالن به مساحت پانصد )500) متر مربع قسمت آقايان و دويست و پنجاه (250) متر مربع براى بانوان و دو سالن غذا خورى آقايان و بانوان احداث شده است، كه آشپزخانه مجهز آن وظيفه ارائه خدمات به مهمان‏ها را انجام خواهد داد.

-2 كتابخانه.

اين كتابخانه در دو بخش كتابخانه مجازى كه با استفاده از تجهيزات پيشرفته رايانه‏اى و انترنت با كتابخانه‏هاى معتبر دنيا در ارتباط خواهد بود، و كتابخانه سنتى است كه هدف اصلى از تأسيس آن برطرف كردن نياز و دسترسى دانشجويان، طلاب و محققان ارجمند آن ديار به كتابهاى ناياب و كمياب است.

-3بخش آموزش.

اين بخش از مؤسسه علوى براى هدف اوّليه تأسيس مؤسسه كه ارتقاى سطح علمى فرهنگى و خصوصاً مذهبى منطقه بوده است وجود بخش آموزش به عنوان يكى از ضرورى‏ترين بخش‏هاى در نظر گرفته شده كه كلاسهاى آموزش روخوانى، تجويد، قرائت، و تفسير قرآن كريم، تفسير نه البلاغه، تفسير صحيفه سجاديه و... تأمين كننده نيازهاى دينى و كلاسهاى رايانه و آموزش زبانهاى عربى و انگليسى و غيره تكميل كننده آن خواهد بود كه تلاش خواهد شد بهترين اساتيد حوزوى و دانشگاهى در اين بخش فعاليت داشته باشند.

-4درمانگاه.

كمبود تجهيزات تخصصى و فوق تخصصى در برخى رشته‏هاى درمانى در منطقه موجب شد كه مسؤولين مؤسسه بخش ديگرى از مؤسسه را براى راه اندازى يك درمنگاه تخصصى و فوق تخصصى در نظر بگيرند كه هدف آن تأمين نياز مردم در يك رشته خاص درمانى و دريافت كمترين هزينه باشد. اين دو حسينه تهران و بروجرد اكنون تحت نظارت فرزند برومند ايشان در حال تكميل و استفاده مى‏باشد

 

در كلام بزرگان

بسيارى از بزرگان دين و علماى اعلام در گوشه و كنار ايشان را تعريف و تمجيد نمود و فضائل ايشان را بيان داشته‏اند كه در ذيل به گوشه از اين عبارات مى‏پردازيم:

   -1كلام صاحب كتاب «گنجينه دانشمندان»

صاحب كتاب «گنجينه دانشمندان» مرحوم حجت الاسلام و المسلمين رازى رحمه‏الله پيرامون ايشان مى‏نويسد:(ايشان در مسجد فخريه تهران بعد ار وفات آيت اللّه‏ حاج سيد محمّد باقر تهرانى رحمه‏الله به اقامه جماعت و ترويج دين و نشر احكام شرع مبين و تنوير افكار جوانان و روشنفكران پرداخته و تا هم اكنون در اين خدمت اشتغال دارند).

آيت اللّه‏ علوى علاوه بر تحصيلات جديد و قديم به زبان انگليسى نيز تسلط دارند و دانشمندى اديب و آشناى به ادبيات عربى و فارسى مى‏باشند و در نويسندگى نيز توانا هستند.

از آثار مطبوع ايشان كتاب «خاطرات آيت اللّه‏ بروجردى رحمه‏الله است كه در بيست و پنج هزار جلد منتشر گرديده است.

از ديگر آثار وى تأسيس حسينه علوى در خيابان فرهنگ نزديك به خيابان اميريه مى‏باشند كه پايگاهى براى نشر معارف اسلامى به حساب مى‏آيد

-2 كلام استاد اسماعيل علوى طباطبايى

مرحوم استاد سيد اسماعيل علوى طباطبايى رحمه‏الله پيرامون ايشان مى‏نويسند:

(معظم له داراى كمال روحى و ذكاء و فهم و حافظه قوى با ظاهرى آراسته و قيافه جذاب با جازبه روحانى خاص، صبور در مشكلات، مصمم در امور با نظرى عالى و همتى بلند و توكلى بى‏اندازه در امور به خداوند عالم مورد توجه همه افراد فاميل و بزرگان حوزه علميه قم بوده‏اند، و تنها يك برخورد كوتاه كافى است كه به همه اين خصوصيات در برخورد ايشان واقف گردند، و همين خصوصيات و صفات حسنه ديگرى بود كه آيت اللّه‏ فقيد از بين همه افراد فاميل ايشان را در سال 1329 به مصاهرت و دامادى خود انتخاب نمودند.

وى در همه حالات و در همه فراز و نشيبهاى زمان هميشه با نهايت متانت و كمال و عقل رفتار و هيچگاه از كسب فضيلت و دانش غافل نبودند و در هر حال جدّيت داشتند، تا سر حدّ امكان از علوم و اطلاعات اعم ازجديد قديم بهرمند گردند، و لذا با همه گرفتاريهاى علمى و قيودى كه حوزه علميه و تدريس و تدرس به عهده ايشان گذارده بود اطلاعات خود را در زبان انگليسى تكميل و صفحه ديگرى بر كتاب فضائل خود افزودند. بيان دلنشين، برخورد گرم، قيافه جذاب، اطلاعات وسيع، و متانت بى اندازه كه خداوند در وجود ايشان بوديعت نهاده است از امورى است كه متفق عليه خاص و عام است.

 

رحلت

سرانجام اين عالم خدوم بزرگوار آيت اللّه‏ سيد امير محمّد حسين علوى طباطبايى بروجردى رحمه‏الله در سن 82 سالگى در روز يكشنبه در 6 خرداد سال 1385 هجرى شمسى برابر با اوّل جمادى الاولى 1427 هجرى قمرى در تهران بر اثر سكته قلبى دار فانى را وداع نمودند، پيكر پاك ايشان در قم پس از تشيع از مسجد امام حسن عسكرى عليه‏السلام تا حرم مطهر حضرت معصومه «سلام اللّه‏ عليها» و اقامه نماز به امامت حضرت آيت اللّه‏ العظمى حاج شيخ حسين وحيد خراسانى «مد ظله العالى» در مقبره خانوادگى طباطبايى در صحن مطهر حضرت معصومه «سلام اللّه‏ عليها» به خاك سپرده شدند. «رحمة اللّه‏ عليه».

مجالس ختم و بزرگداشت فراوانى در تهران و قم و بروجرد و كاشان و ديگر شهراى ايران براى ايشان برگزار شد كه در آنها مراجع عظام تقليد و علماى بزرگوار و مسؤلين شركت داشتند.

در مجلس بزرگداشتى كه مسجد اعظم برگزار شد حضرات آيات عظام وحيد خراسانى، صافى گلپايگانى، شبيرىزنجانى، مكارم شيرازى، امينى، علوى گرگانى، مدير حوزه علميه قم و نمايندگان دفتر مقام معظم رهبرى، شخصيتهاى علمى و فرهنگى حوزه و دانشگاه و اقشار مردم شركت باشكوه داشتند.

 

پيامهاى تسليت

پس از ارتحال ايشان پيامهاى تسليتى خطاب به فرزند برومند ايشان آيت اللّه‏ سيد محمّد جواد علوى طباطبايىبروجردى«مد ظله العالى» صادر شد كه متن قسمتهاى از آنها جهت اختصار بعد از اين نقل مى‏شود:

-1پيام تسليت مقام معظم و معزز رهبرى «مد ظله العالى»

-2پيام تسليت آيت اللّه‏ العظمى محمّد فاضل لنكرانى رحمه‏الله

-3پيام تسليت آيت اللّه‏ العظمى مكارم شيرازى«مد ظله العالى»

-4پيام تسليت آيت اللّه‏ العظمى نورى همدانى«مد ظله العالى»

-5پيام تسليت آيت اللّه‏ على مشكينى رحمه‏الله .

-6پيام تسليت آيت اللّه‏ يحيى نورى«مد ظله العالى»

-7پيام تسليت آيت اللّه‏ سيد محمّد على شيرازى«مد ظله العالى»

-8پيام تسليت دفتر و مؤسسه آيت اللّه‏ العظمى خويى رحمه‏الله .

-9پيام تسليت استاندار وقت قم

 


[1] . خاطرات زندگانى حضرت آية العظمى بروجردى، ص 206.

[2] . تحقيقى جامع پيرامون سه طفل شهيد سيدالشهدا عليه‏السلام در كربلا، نشر دارالتفسير، چاپ اوّل، سال 1383، ص 190.