پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله حاج سید محمد جواد علوی بروجردی


26

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صــد و دهدرس خارج فقه/ کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الاسلام / الاستطاعة

جلسه صد و ده


متن درس نیز متعاقبا بارگذاری می گردد

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (20)
گروه خبر: فقه
کد خبر: 3651