English | فارسی

 

جدول مبالغ وجوه بصورت زیر است:

 

موضوع عنوان وجوه واحد مبلغ (ریال)
نماز و روزه قضا نماز قضا یک سال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
روزه قضا یک ماه  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
كفارات کفاره قضای روزه عمد (اطعام ۶۰ فقیر) یک روز  6,۰۰۰,۰۰۰
کفاره قضای روزه عذر یک روز  10۰,۰۰۰
کفاره عهد  (اطعام ۶۰ فقیر) هر مورد ۱,۸۰۰,۰۰۰
کفاره قسم یا نذر (اطعام ۱۰ فقیر) هر مورد ۳۰۰,۰۰۰
فطریه فطریه گندم هر نفر 4۰۰,۰۰۰
فطریه برنج هر نفر ۱,5۰۰,۰۰۰
ختم قرآن ختم قرآن یک دوره  ۸,۰۰۰,۰۰۰
قربانی قربانی و یا عقیقه هر مورد  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1401)
دی ان ان